Sunday, March 4, 2007

Mencapai akaun Gmail guna telefon bimbit


Gmail adalah kemudahan emel percuma yang paling popular pada masa ini. Ia popular kerana ruang yang diberikan lebih besar berbanding kemudahan yang diberi sebelum ini.

Selain daripada ruang penyimpanan yang lebih besar, Gmail juga memberikan kemudahan tambahan penting kepada pelanggan secara percuma.

Di antara kemudahan yang disediakan ialah mencapai emel Gmail menggunakan telefon bimbit.

Jika banyak penyedia lain memberikan kemudahan capaian melalui telefon bimbit menggunakan kemudahan WAP, Gmail memberikan kemudahan capaian menerusi perisian Java.

Perisan Gmail Java ini boleh dipindahturunkan dan dipasang di dalam telefon bimbit yang menyokong kemudahan Java.

Selepas ia dipasang di dalam telefon bimbit, semua emel yang disimpan di dalam Gmail boleh dicapai dan dipaparkan.

Selain dari memaparkan emel yang diterima, pengguna juga boleh membalas, memadam dan juga mengasingkan emel menggunakan telefon bimbit.

Kelebihannya berbanding capaian menerusi WAP atau kemudahan emel yang terdapat dalam sesetengah telefon bimbit lain adalah ianya tidak perlu diselaraskan kerana capaian Gmail dibuat secara automatik.

Kemudahan lain seperti Star, Report Spam dan sebagainya boleh juga digunakan di dalam perisian Gmail Java ini.

Untuk memindah turun perisian Gmail Java ini, anda hanya perlu menaipkan alamat laman web berikut di dalam telefon bimbit anda. http://www.gmail.com/app langkah seterusnya adalah untuk anda memberi kebenaran untuk perisian ini di pasang di dalam telefon bimbit.

Selepas perisian siap dipasang anda bolehlah memasukkan nama pengenalan dan kata laluan Gmail bagi mencapai emel yang disimpan di akaun Gmail.

Jika anda tidak mempunyai akaun Gmail, ia boleh diperolehi dengan mengunjungi laman web www.gmail.com

Apabila anda sampai disana masukkan nombor telefon bimbit anda, dan satu kod pengaktifan akan dihantar secara terus ke telefon bimbit yang dinyatakan.

Masukan kod yang diterima ke dalam ruang yang dipaparkan, satu akaun emel Gmail akan diwujudkan untuk anda gunakan.

- Jangan lupa untuk mengikuti ruangan teknologi ini yang disiarkan melalui Klasik Nasional FM setiap hari bekerja jam 1:20 pagi dan KLFM jam 8 pagi.

No comments: